Nye indlæg

Du er altid velkommen til at smide en kommentar ind!

 

Hvem siger at kvinder skal tie?

14-09-2017

 

Hvem siger at kvinder skal tie?

Kvinders ligestilling har altid været oppe at vende - også iblandt de kristne. Men Bibelens kvindesyn skaber forskellige tolkninger ang. den kristne kvindes rolle i hjem og Menighed, og den der vælger at tolke disse kvindeforbud bogstaveligt, vil uvægerligt komme ind i mange forviklinger. Som udgangspunkt ved vi, at visse forbud i Biblen skyldes datidens kultur og tradition. Fx måtte en mand ikke tale med en kvinde uden for hjemmet - ikke engang sin egen kone – og en kvinde skulle tildække sit hoved, når hun befandt sig uden for hjemmet. Men det er ikke bud, som står i Bibelen.

Der findes også kvindeforbud, som er svære at tyde - fx Paulus’ lære om, at kvinder frelses ved barnefødslen (1 Tim 2,15). Betyder det, at den enlige og barnløse ikke frelses? Vi kan også nævne Paulus’ påbud om, at kvinder bør tildække hovedet ved bønnemøderne - af hensyn til englene?! Hvor kommer den lære fra? Den findes ikke andre steder i Bibelen! (1 Kor 11,10). Og hvad med de mange veluddannede og velkvalificerede kvinder, hvis arbejde indebærer autoritet og stor viden. Hvordan forener disse kvinder deres arbejde med Paulus’ lære om, at kvinder skal ses men ikke høres?! Skal hun afskaffe sit arbejde eller skal hun dele sin personlighed op i job, hjem og Menighed? (1 Tim 2,11-12).

Det virker ærlig talt også malplaceret, at en kvinde ikke må stille spørgsmål til læren i Menigheden - men skal gå hjem og spørge sin mand (1 Kor 14,34) - især med tanke på de utallige opslagsværker, som er tilgængelige!? Og hvis manden er nyfrelst – skal hun så stadig spørge ham!? Og hvad gør hun, hvis hun IKKE har en mand!?

HVEM skal tolke disse skriftsteder, og HVILKEN tolkning skal vi godtage? Skal man bare ukritisk, underlægge sig påbud fra Bibelen, som der hersker så mange delte meninger om? Og ikke mindst: Hvad siger Skriften – Guds Ord? Blev kvinden skabt til at underlægge sig manden fordi det var en SKABERORDNING – som mange mener?

 

Hvad med Adam og Eva?

Lad os gå tilbage i tiden og se på Adam og Eva – lad os se hvad der skete ved syndefaldet. Her blev kvinden underlagt en STRAF – manden skulle herske over hende. HVORDAN kan det være en STRAF? Hvis hun i forvejen var skabt til at skulle underlægge sig manden – så bliver det jo IKKE en straf? Nej, vel… det hænger ikke sammen?! Hun må derfor være skabt på lige fod med manden, FØR HUN FIK DENNE STRAF. Derfor kan Paulus’ forbud ikke kaldes for en "Guds skaberordning" (1 Mos 3,16).

 

Hvad med Mirjam?

I skriften omtales hun som leder og anfører for Israel:

”Jeg førte dig op fra Ægypten, jeg udfriede dig fra trællehuset. I spidsen for dig sendte jeg Moses og Aron og Mirjam (Mika 6,4)”.

Vi ser hende også samtale med både Moses og Aron, på ledelsesplan (4 Mos 12,2).

 

Hvad med Hulda?

Hendes indflydelse var stor. Selveste kong Josijas og ypperstepræsten af Israel opsøgte hende for råd og profetisk indsigt (2 Kong 22,3-20). Iflg. den jødiske Overlevering fandtes der porte i Templet, som blev kaldt Huldas porte, hvilket viser, at hun rådgav i Guds love, og havde sin faste plads i Templet. Dette viser, at hun var en absolut autoritet - ikke kun iblandt folket, men også iblandt Israels præsteskab.

Iflg. den jødiske Overlevering var hun den eneste nogensinde - udover præsten Jojada – som fik den ære at blive begravet i Jerusalem - som ellers kun var forbeholdt dem af Davids hus (2 Krøn 24,16). Så stor en magt og anseelse nød hun i Israel, selvom hun ”kun” var en kvinde (Misn. Middot, c. 1. sect. 3.) (Jf. Jamieson – Fausset – Brown Commentary, 2 King 22:14).

 

Hvad med Debora?

I 40 år styrede Debora Israel under Guds love, så de ikke faldt i fjendens hånd, og Israel havde ro i alle disse år under Debora - Guds udvalgte dommer. Hun var en højt anset leder - ja, hun blev til og med kaldt Israels moder, af det jødiske folk (Dom 5,7).

Debora var ikke kun profet og Israels åndelige vejleder - men hun var også en frygtløs kvinde, som handlede på Guds Ord. Hun gik i krig i spidsen for Israel, sammen med Barak. Derfor burde hun have været nævnt blandt Israels store troshelte i Hebræerbrevet, hvor også Barak er optegnet – men det er hun ikke - trods hendes store bedrifter!? (Heb 11,32).

Hvad kan det skyldes? Svaret er: At den jødiske Overlevering fik flere og flere påbud, hvad angik kvinderne. Især i senjødedommen (som inkluderer Jesu tid) blev kvinden, mere og mere udsat for ringeagt og påbud - med væsentlige tab af rettigheder til følge. (Lohses store bibelleksikon, søgeord: ”Kvinde”, s. 374). Her må vi spørge os selv: Hvordan kan kvinder få MINDRE rettigheder i den nye pagt, end i den gamle pagt?

Dette skyldes først og fremmest, at rabbinerne lavede flere og flere love i deres Overlevering, som undertrykte kvinden, men også den romerske lovgivning fik indflydelse, hvor kvinden ingen rettigheder havde, overhovedet (og som Paulus måtte tage hensyn til). Ja, faktisk havde kvinder på apostlenes tid (under romersk lovgivning) færre rettigheder end kvinderne i GT? Synes du ikke, det er besynderligt?

Vi, fra Lys og Salt er åbne overfor en debat ang. kvinder – og håber, ikke at tingene bare skal ties ihjel fordi man ikke har noget at sige til sit forsvar! Alle er velkomne til at deltage i debatten! :-)

 


Kommentarer

  • #1
  • Menigheden Lys og Salt
    17-09-2017 10:21
    En kommentar fra Anne Andersen / Fam. Andersen
    (17-09-2017 02:29) blev sat ind her på denne side. Vi har tilladt os at flytte den ind på vores facebookside. Det har vi gjort for at samle debatten. Den står nøjagtigt, som den var sat ind her. Du kan læse kommentaren og deltage i debatten:

    https://www.facebook.com/menighedenlysogsalt/?fref=ts


1 

Skriv en kommentar

:

CAPTCHA Image

 
www.tropågud.dk  | tropaagud@gmail.com